Installationer

En film från installationen Minne av Lucias hus. Brötzfestivalen, Torps Gård, Hjärtum

————————————————————————————————

April 2012  Minnet vid det gamla hönshuset. Inget tak, bara två väggar kvar. Jag ville synliggöra och vårda en plats under en längre tid, genom att städa, klippa gräset, och markera stigen. Ett orange tyg hängde jag mot träden, som en färg mot det gröna, samt gula plastremsor runt platsen, som en linje runt om platsen. Kastanjer planterades i huset med tanken att det ur förfallet växer nya träd. På den ena gaveln hänger jag en teckning av en människa som blåser såpbubblor..

2014, Nu har den andra väggen också fallit. Jag har skrivit mina texter på bitar av murbruket som gick sönder, när vägarna föll, och så har jag placerat dem runt resterna av huset, själva ytterkanterna. Två kastanjeträd växer nu upp ur huset. Tunna spetsgardiner markerar ingången och jag målar stammarna brandgula. Jag tar bort de gula platsremsorna runtom platsen.

2015, i maj månad bygger vi ett hus i huset, av gamla granstammar . Det brandgula tyget hade fallit ner, så jag tog bort det, även minnesduken tog jag bort. Klipper gräset, och flätar de höga grässtråna. På den ena nedfallna gaveln lägger jag ett tygtryck( på gasväv) och fäster det med murbruksbitar.

Några bilder från Minnet vid bäcken, en plats vid den gamla landsvägen mellan Hjärtum och Utby, syd om Trollhättan i Götaälvdalen, numera pilgrimsväg, att synliggöra en plats genom att förstärka det som redan finns där, eller genom att ta bort eller lägga till. Genom att använda material som finns på platsen eller tillföra något helt motsatt. Att vara lyhörd för vad platsen säker! Att arbeta med en plats med historia, och att  undersöka den  är som att arbeta med ett stort måleri